Enterogermina là gì ? Công dụng của thuốc Enterogermina tác dụng với tiêu hóa của trẻ nhỏ ra sao. Là sản phẩm được hỗ trợ tiêu hóa không có tác dụng chữa bệnh. Rất thích hợp cho trẻ em, kén ăn, chán ăn, ăn không ngon. Thuốc có chứng nhận của bộ y tế. Thuốc